ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
مشارکت کنندگان کنفرانس

 

مشارکت کنندگان

 • معاون برق و انرژی وزارت نیرو
 • شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه
 • استانداری مازندران
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دانشگاه مازندران
 • دانشگاه علوم فنون مازندران
 • شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
 • شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
 • شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 • شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
 • شرکت مدیریت تولید برق نکا
 • شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال(تانش)
 • شرکت مخابرات استان مازندران
 • انجمن صنفی پیمانکاران توزیع استان مازندران

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari