ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
هیئت رئیسه کنفرانس
ردیف
 
نام ونام خانوادگی
 
شغل/ سمت
 

1

همایون حائری

معاون برق وانرژِی  وزارت نیرو

2

محمد حسن متولی زاده

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر

3

مصطفی رجبی مشهدی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر

4

سید حسین سجادی

معاون تحقیقات و منابع انسانی

5

حسن رخشانی مهر

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

6

عبدالرسول پیشاهنگ

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

7

حسن غفوری فرد

رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

8

حسین افضلی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

9

رضا غفاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران

10

بیژن قاسمی

مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر

11

فرامرز سپری

 

دبیر کنفرانس - دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari