ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
دبیرخانه کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

فرامرز سپری

دبیر کنفرانس

2

میثم کرمی

مسئول علمی دبیرخانه

3

مریم محبوبی

مسئول اجرایی دبیرخانه

4

مصطفی مهاجر

رابط IT دبیرخانه

5

هادی حسینی

رابط دبیرخانه و کمیته علمی

6

جابر برمکی کردکلایی

عضو دبیرخانه

7

شهاب الدین تقی زاده

عضو دبیرخانه

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari