ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته اجرائی کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

رضا غفاری

رئیس کمیته

11

محمود فردی

عضو کمیته

2

حسن حبیب پورکاشی

دبیر کمیته

12

موسی ابوترابی

عضو کمیته

3

سید کاظم حسینی

عضو کمیته

13

رحمان اصغری

عضو کمیته

4

عباسعلی عنایتی

عضو کمیته

14

رزم آرا ذاکری فر

عضو کمیته

5

اسماعیل نقیبی

عضو کمیته

15

ابولقاسم جعفری

عضو کمیته

6

ولی الله اسدیان

نایب رییس کمیته

16

علی اخضری

عضو کمیته

7

محمد شمس تلوکی

عضو کمیته

17

سید ضیا حسینی

عضو کمیته

8

محمد علیان

عضو کمیته

18

بهرام قائمی

عضو کمیته

9

حمیدرضا تقی زاده

عضو کمیته

19

محمد فیروزیان

عضو کمیته

10

رمضان خسروی فر

عضو کمیته

 

 

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari