ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته علمی کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

وابستگی

 

سمت

 

1

مصطفی رجبی مشهدی

شرکت توانیر

رییس کمیته

2

عبدالرضا شیخ الاسلامی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دبیر کمیته

3

محمود رضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته

4

محمد ابراهیم نژاد

وزارت نیرو

عضو کمیته

5

فرخ امینی فر

دانشگاه تهران

عضو کمیته

6

محمدحسن امیریون

دانشگاه شهرضا

عضو کمیته

7

شهاب بهرامی

دانشگاه تهران

عضو کمیته

8

محمد جعفریان

پژوهشگاه نیرو

عضو کمیته

9

حامد حاج کاظم آشتیانی

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته

10

محسن حمزه

دانشگاه تهران

عضو کمیته

11

مهدی درفشیان مرام

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

عضو کمیته

12

رضا دشتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته

13

میثم دوستی زاده

دانشگاه لرستان

عضو کمیته

14

عباس ربیعی

دانشگاه زنجان

عضو کمیته

15

حبیب رجبی مشهدی

دانشگاه فردوسی

عضو کمیته

16

محمد رستگار

دانشگاه شیراز

عضو کمیته

17

رزم آرا ذاکری فر

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو کمیته

18

مسعود رشیدی­نژاد

دانشگاه کرمان

عضو کمیته

19

محمدصادق سپاسیان

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته

20

حسین سیفی

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته

21

محمود فتوحی فیروزآباد

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته

22

حسین فرزین

دانشگاه شهید چمران

عضو کمیته

23

علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

عضو کمیته

24

محمدصادق قاضی زاده

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته

25

گئورگ قره پتیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو کمیته

26

سجاد گلشن نواز

دانشگاه ارومیه

عضو کمیته

27

محمد امین لطیفی

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته

28

مجتبی محصولی

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته

29

بهنام محمدی ایواتلو

دانشگاه تبریز

عضو کمیته

30

نیکی مسلمی

پژوهشگاه نیرو

عضو کمیته

31

امیر مشاری

پژوهشگاه نیرو

عضو کمیته

32

معین معینی اقطاعی

دانشگاه تهران

عضو کمیته

33

وحید وحیدی نسب

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته

34

مسعود صادقی

شرکت توانیر

عضو کمیته

35

کوروش موسوی

شرکت توانیر

عضو کمیته

36

فرامرز سپری

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

37

هادی یوسفی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

38

سید هادی حسینی کردخیلی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

39

محمد فیروزیان

نظام مهندسی استان مازندران

عضو کمیته

40

میثم کرمی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

41

اسماعیل نقیبی

شرکت برق منطقه ای مازندران

عضو کمیته

42

رویا احمدی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

عضو کمیته

43

امیر صفدریان

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته

44

مجید شهابی

دانشگاه نوشیروانی مازندران

عضو کمیته

45

تقی بارفروشی

دانشگاه نوشیروانی مازندران

عضو کمیته

46

میثم جعفری نوکنده

دانشگاه نوشیروانی مازندران

عضو کمیته

47

عبدالله حسین زاده

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

48

علیرضا ذکریا زاده

دانشگاه علم و فن آوری بهشهر

عضو کمیته

49

بی آزار

شرکت توانیر

عضو کمیته

50

رضا غفاری

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

51

محمدرضا سماکوش

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

52

حسین مرادی

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو کمیته

53

عباسعلی عنایتی

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو کمیته

54

میرمحمد محمدی تاکامی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

55

حسن حبیب پور کاشی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

56

بهروز درویش متولی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

57

شمس الدین جمشیدی

شرکت توزیع برق مازندران

عضو کمیته

58

مهدی بریمانی

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو کمیته

59

حسین افضلی

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو کمیته

60

محمود فردی

شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)

عضو کمیته

61

احمد جعفری

شرکت توزیع برق غرب مازندران

عضو کمیته

62

ابراهیم قلی نژاد

شرکت توزیع برق غرب مازندران

عضو کمیته

63

کیوان فرحزاد

شرکت توزیع برق غرب مازندران

عضو کمیته

64

حبیب الله رواقی اردبیلی

دبیر کمیته توزیع  شورای پایایی شبکه برق کشور

عضو کمیته

65

سید اصغر غلامیان

 دانشگاه نوشیروانی مازندران

 عضو کمیته

66

سعید خردیان

شرکت برق منطقه ای گیلان

 

 عضو کمیته

67

توحید غنی زاده بلندی

دانشگاه ارومیه

 عضو کمیته

68

مهرداد صمدی

شرکت توانیر

 عضو کمیته

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari