ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته برگزاری نمایشگاه کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

حمیدرضا تقی زاده

رئیس کمیته

6

محمد شمس تلوکی

عضو کمیته

2

میرمحمد محمدی تاکامی

دبیر کمیته

7

محمود فردی

عضو کمیته

3

شمس الدین جمشیدی

نایب رئیس

8

محمدتقی عنایتی

عضو کمیته

4

علیرضا مظفری

عضو کمیته

9

بهروز درویش متولی

کانون بازنشستگان

5

هاجر باقریان

عضو کمیته

     

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari