ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته ارتباط با صنعت و دانشگاه کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

محمدرضا سماکوش

رئیس کمیته

5

ولی الله اسدیان

نایب رییس

2

مرضیه اسماعیل زاده

عضو کمیته

6

عبدالحمید حمیدی

عضو کمیته

3

شهاب علی نژاد

عضو کمیته

7

سید هادی حسینی کردخیلی

دبیر کمیته

4

محمد تقی عنایتی

عضو کمیته

 8

 علی اکبر شاه بهرامی

عضو کمیته

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari