ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته روابط عمومی کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

محمدرضا تیمورنژاد

رئیس کمیته

5

علی الیاسی

عضو کمیته

2

سید جواد رضایی 
(مدیر روابط عمومی شرکت تانش)

عضو کمیته

6

جابر برمکی کردکلایی

دبیر کمیته

3

رحمت قره خانی
(مدیر روابط عمومی توزیع برق گلستان)

عضو کمیته

7

معصومه فرخ تبار

عضو کمیته

4

سید علی اکبر ذاکری
(مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)

عضو کمیته

 8

 مجید مسلمی

عضو کمیته

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari