ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
هزینه های شرکت در کنفرانس

 هزینه های شرکت کنفرانس بصورت حضوری ( محدود )

علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق میبایست با توجه به تعرفه ذیل، مبلغ را شماره حساب 47957382/13 بانک ملت شعبه امیر مازندرانی، بنام آقایان حسین افضلی و بهروز درویش متولی وازیز نمایید، سپس جهت ثبت درخواست حضور از طرق سامانه کنفرانس اقدام نمایید.

 

    هزینه بدون مقاله                                            600 هزار تومان

    نفر اول هر مقاله پذیرفته شده                              رایگان

    هزینه بدون مقاله بصورت مجازی                   226 هزار تومان

    هزینه اقامت برای یک شب                             200 هزار تومان

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari