ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
سخنرانی تخصصی تـاب آوری در صنعت برق

سخنرانی تخصصی

تـاب آوری در صنعت برق، فرصت ها و تهدیدها

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت نوانیر

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari