ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
سخنرانی تخصصی تـاب آوری در صنعت برق

سخنرانی تخصصی

نقش تحول دیجیتال و هوشمند سازی در تـاب آوری در صنعت برق 

مهندس غلامعلی رخشانی مهر

معاونت محترم هماهنگی توزیع شرکت نوانیر

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari