ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست پژوهشگران و علاقمندان به مشارکت علمی در کنفرانس پیش‌روی و همچنین حجم مقالات ارسالی، با اعلام کمیته علمی آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۲0 بهمن ماه تمدید گردیده است. قابل توجه می باشد این تاریخ غیرقابل تمدید مجدد است.

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari