ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
ضرورت پاسخگویی آنلاین برای مقالات پوستری

قابل توجه پژوهشگرانی که مقالات آنها بصورت پوستر پذیرفته شده است.

ارائه پوستر بصورت آنلاین صورت می گیرد و ارائه دهندگان ضرورت دارد در زمان مقرر بصورت آنلاین پاسخگوی بازدید کنندگان کنفرانس باشند.

گواهی حضور برای پژوهشگرانی که ارائه و پاسخگویی آنلاین داشته اند صادر خواهد شد.

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari