ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
محورهای اصلی کنفرانس

 

محور های کنفرانس

 

1- وابستگی متقابل زیر ساخت های ملی و صنعت برق

 • صنعت برق و نقش تامین سوخت
 • سوخت های جایگزین
 • تاثیر استمرار تولید برق بر زیرساخت های حیاتی
 • وابستگی متقابل عملکردی ICT و صنعت برق

2- نقش تهدیدات نوین در تاب آوری صنعت برق

 • تاب آوری سایبری صنعت برق
 • نقش تعمیرات اقلیمی بر تاب آوری صنعت برق
 • حملات تروریستی
 • نقش نیروی انسانی و رخدادهای ناشی از آن

3- پارادایم تاب آوری صنعت برق

 • ارئه شاخص های معیار تاب آوری
 • نقش مردم و مدیریت مصرف در تاب آوری اجتماعی
 • امنیت و تاب آوری
 • تجربیات ناشی از حوادث گذشته به منظور ارتقاء دانش تاب آوری

4- بهره برداری وبرنامه ریزی مبنی بر تاب آوری در صنعت برق

 • نقش منابع انرژی پراکنده و ریزشبکه ها
 • نقش هوشمند سازی و اتوماسیون در ارتقاء
 • مولفه ها و اقدامات عملیاتی تاب آوری (آمادگی، پاسخگویی و بازیابی)
 • مهندسی و باز طراحی خطوط و شبکه های قدرت با رویکرد تاب آوری
 • نقش بهره برداری و برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت
 • رویکردهای نوین تاب آوری صنعت برق در جهان بر اساس مدل های جدید
 • سنکرون سازی و اتصال شبکه های بزرگ

 

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari