ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
شورای سیاستگذاری کنفرانس

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

محمد حسن متولی زاده

مدیر عامل توانیر

16

حسن حبیب پورکاشی

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق مازندران

2

مصطفی رجبی مشهدی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر

17

کیوان فرحزاد

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران

3

حسن رخشانی مهر

معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر

18

علی اکبر نصیری

مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان

4

سید حسین سجادی

معاون منابع انسانی شرکت توانیر

19

علی اخضری

شرکت مخابرات ایران منطقه مازندران

5

محمد ابراهیم نژاد

شورای پایایی وزارت نیرو

20

فرامرز سپری

دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران

6

دکتر تقوایی

تحقیقات توانیر

21

اسماعیل نبوی

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق مازندران

7

حسین افضلی

مدیر عامل شرکت برق مازندران و گلستان

22

محمدرضا سماکوش

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق مازندران

8

رضا غفاری

مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران

23

بهروز درویشی

کانون بازنشستگان شرکت توزیع برق مازندران

9

مسعود صادقی

مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر

24

ولی الله اسدیان

مجری پروژه های برق منطقه ای مازندران

10

امیر صفدریان

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

25

محمود فردی

مدیر عامل شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال

11

عبدالرضا شیخ السلامی

هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی

26

سید ضیاء حسینی

مسئول دفتر نمایندگی تهران شرکت برق

12

فرخ امینی فر

هیات علمی دانشگاه تهران

27

اسماعیل نقیبی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

13

کوروش موسوی تاکامی

معاون دفتر پشتیبانی فنی شرکت توانیر

28

هادی یوسفی

دبیر شورای سیاستگذاری

14

تقی بارفروش

هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی

29

علیرضا مظفری

رییس انجمن پیمانکاران مازندران

15

عبدالرسول پیشاهنگ

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 30  محمد فیروزیان  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari