ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
کمیته برگزارکننده همایش

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

رضا غفاری

رئیس کمیته

7

محمدرضا سماکوش

عضو کمیته

2

فرامرز سپری

دبیر کمیته

8

شمس الدین جمشیدی

عضو کمیته

3

اسماعیل نبوی

عضو کمیته

9

محمد رضا تیمورنژاد

عضو کمیته

4

هادی یوسفی

عضو کمیته

10

اسماعیل نقیبی

عضو کمیته

5

حسن حبیب پورکاشی

عضو کمیته

11

ابولقاسم جعفری

عضو کمیته

6

ولی الله اسدیان

عضو کمیته

12

علی اخضری

عضو کمیته

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari